Helvar Merca

Helvar Merca-koncernen är en internationell industrikoncern. Dess största dotterbolag är Helvar, som tillverkar reaktorer för belysningsarmaturer samt belysningselektronik, Fastems, som levererar fabriksautomationssystem och MTC Flextek som säljer och underhåller bearbetningsmaskiner för industrin.

År 2018 hade koncernen en omsättning på 177 miljoner euro. Koncernen har ca 700 anställda.

Helvar Merca
PB 301, FI-00101 Helsingfors
Besöksadress: Kalevagatan 4, Helsingfors
Tfn: +358 9 5654 9301
Fax: +358 9 5654 9300
förnamn.efternamn(at)helvarmerca.com

Helvar Merca Oy Ab (FO-nummer: 1761126-2)